Trondheim Symfoniorkester

Superdag med TSO

TSO i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd bidrar til å synliggjøre talentfull ungdom i startgropa.

I 2012 samarbeidet TSO og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag om såkalte mestermøter i forbindelse med utdelingen av Drømmestipendet. Ungdommene som var nominert til stipendet fikk oppleve en dag med orkesterets musikere gjennom å delta som observatører på prøver, og med en påfølgende konsert. Nå har TSO og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag tatt dette samarbeidet videre til en Superdag med TSO, hvor målsettingen er en synliggjøring av talentfull ungdom fra Kulturskolene i Trøndelag i aldersgruppa under 20 år, dvs. før de begynner på høyere musikkutdanning. Et antall ungdommer i aldersgruppa 13-20 år deltar på konserten, enten som tuttimusikere, dvs. som musikere i orkesteret, i mindre ensembler eller som solister. Forberedelsene til, og selve konserten, er med på å gi disse ungdommene en dytt og inspirasjon på veien videre.