Trondheim Symfoniorkester

Nytt Talentprogram i TSO Akademi

Kammermusikkskolen er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Kammermusikkskolen er utviklet av Talent Trondheim, et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester og Opera, TrondheimSolistene, NTNU Institutt for Musikk, Trondheim kammermusikkfestival ved Trondheim Intnational Chamber Music Competition og Trondheim kommunale kulturskole. 

Talentene får et individuelt tilpasset opplegg med instruksjon, konserter og synliggjøring med samspill som utgangspunkt for videre utvikling og nivåheving. I tillegg til at talentene tilbys en mentorordning, blir talentene veiledet av gjestende musikere på et høyt internasjonalt nivå.

Gjennom Kammermusikkskolen skal talenter mellom 15 og 30 år gis muligheter til å etablere en utøvende musikerkarriere gjennom en lokal forankring, med nasjonal og internasjonal kontakt. Deltakerne kvalifiserer seg til aktivitetene i Kammermusikkskolen gjennom prøvespill eller konsertvurdering.

Visjonen er å tilby musikktalenter bosatt i Trøndelag et profesjonelt og helhetlig talentprogram basert på samspill og kammermusikalske aktiviteter. 

Les mer på talenttrondheim.no