Generell informasjon

Trondheim Symfoniorkester
Kontaktinformasjon
Trondheim Symfoniorkester

Postboks 774 Sentrum, 7408 Trondheim
Besøksadresse: Olavshallen
Tlf.: 73 53 98 00
Mail: post@tso.no

map

Trondheim Symfoniorkester (TSO) leverer mektige musikkopplevelser. TSO er et kraftsenter i Midt – Norsk kulturliv og har som formål å fremføre et bredt spekter av musikk på et høyt kunstnerisk nivå og derved bidra til å fremme og utvikle den allmenne interesse for musikk både internasjonalt og internasjonalt. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater.
TSO skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. Med vår 100-årige historie er vi en av landets største kulturinstitusjoner. Vi spiller årlig opp mot 100 konserter, og har i samarbeid med Trondheimssolistene utviklet en orkestermodell som gir tilgang til 90 musikere.
Visjon                      
Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt spekter. TSO skal være et kraftsenter i Midtnorsk kulturliv, og ut fra sin egenart være ledende i nasjonal og internasjonal sammenheng.
Formål 
TSO skal fremføre symfonisk musikk, kammermusikk, musikk for barn og unge m.v. på et høyt kunstnerisk nivå, og derved bidra til å fremme og utvikle den allmenne interesse for musikk både nasjonalt og internasjonalt. TSO skal produsere og presentere musikkteater på høyt nivå og skal utvikle musikkteatergenren til en aktuell og attraktiv kunstform for et bredt publikum.
Historikk
Trondheim Symfoniorkester er en av landets største kulturinstitusjoner med en 100-årig historie. Orkesteret er et kraftsenter i Midt-Norsk kulturliv på internasjonalt nivå, som assosieres med kvalitet, allsidighet og vitalitet. Gjennom sitt mangeårige virke har Trondheim Symfoniorkester også befestet seg som en særdeles viktig og inspirerende impuls i norsk musikkliv. Sjefdirigent er Krzysztof Urbanski.
Trondheim Symfoniorkester spiller årlig opp mot 100 konserter og startet i 2009 arbeidet med å utvikle en profesjonell opera/musikkteatervirksomhet i Midt-Norge.
TSO har alltid holdt en høy norsk musikkprofil, også i bruk av solister og dirigenter og kritikerroste plateinnspillinger av norsk musikk. TSO har i samarbeid med TrondheimSolistene utviklet en orkestermodell som gir tilgang til 90 musikere.
Vellykkede turneer med høy kunstnerisk kvalitet har gitt orkestret internasjonal anseelse, sist til Kina i mai 2010, til Polen høsten 2010  og konsert under Festspillene i Bergen i 2010, som vakte stor oppmerksomhet og som fikk en begeistret mottagelse.
Trondheim kan sole seg i lange musikalske tradisjoner. Helt frem til 1800-tallet beholdt byen sitt hegemoni som et kirkemusikalsk sentrum dit mange betydelige musikere henla sin virksomhet. Men den europeiske konsertkulturen gjorde seg etter hvert gjeldende, og det vokste frem musikalske selskaper som ivaretok innbyggernes behov for konsertopplevelser. Trondheim Symfoniorkester kan føre sin historie tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene.
Ved Olavsjubileet i 1930 fikk orkesterarbeidet et oppsving, men det var først med opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 at det moderne profesjonelle orkestret begynte å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962, og ble snart et av landets ledende orkestre og et mye benyttet radioorkester. TSO har i alle disse årene vokst både i størrelse og kvalitet.